Kirchroa tegen Corona heeft vrijwilligers aan hulpbehoevenden verbonden, die tijdens de eerste coronagolf problemen ondervonden door het Coronavirus. Door heel Kerkrade zijn mensen, die hulp nodig hebben gehad, geholpen aan een passende vrijwilliger.

In elk stadsdeel stond een team met vrijwillige kernteams klaar, waarmee contact op kon worden genomen via e-mail en per telefoon. Zij inventariseerden de hulpvragen en schakelde door aan de vrijwilligers.

Veel bewoners durfden of konden niet meer de deur uit. Er is veelvuldig hulp geboden bij het halen van boodschappen.

Slagerij Ritt, Eussi Fruit, Jumbo Kerkrade-West en Eldee Pak Pak – ondernemers uit Kerkrade – hebben hun krachten gebundeld om gratis verse en gezonde maaltijden te verzorgen voor bewoners, die door de coronacrisis een extra steuntje in de rug konden gebruiken. De maaltijden werden samengesteld en verpakt door de ondernemers en gratis thuisbezorgd door vrijwilligers van De Positieve Stad.

Vrijwilligers hebben tevens gebeld met bewoners, die behoefte hadden om hun hart te luchten.

Er is samengewerkt met Het Rode Kruis, Gemeente Kerkrade,de sociaal consulenten van de woningverenigingen, welzijnspartners uit Kerkrade en partner-hulpinitiatieven van bewoners, zoals de 40 vrijwilligers van Roda Fans Tegen Corona.

Kirchroa tegen Corona is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Oranje Fonds en een tomeloze inzet van vele vrijwilligers. Alle visuals en de huisstijl van Kirchroa tegen Corona zijn gemaakt door Amber-Helena Photography. Grote dank!