Jongeren besteden een groot deel van hun week op school. Door de verharding gaat niet elke jeugdige met plezier naar school, voelen zij zich niet allemaal op hun gemak in de klas en staan anderen niet altijd voor hen klaar als het nodig is. Het is belangrijk voor jongeren dat zij bewust met elkaar leren omgaan en elkaar leren respecteren.

Daarom vond De Positieve Stad het belangrijk om een inspirerend programma voor scholen te verzorgen en is De Positieve Klas ontwikkelt.

Het team coaches van De Positieve Klas bestaat uit sociaal werkers en creatieve rolmodellen die zeer gedreven zijn in culturele uitingsvormen als dans, kunst en muziek.

Een tweetal coaches slaan telkens de handen ineen om de klas van een prettige sessie te voorzien, die iedereen bij blijft. Er wordt gewerkt met actieve opdrachten, die interactie op gang brengen en een positief klimaat bewerkstelligen.

De verhalen, meningen, ervaringen en gedachten van de leerlingen zijn het uitgangspunt tijdens het programma.

De verhalen die naar boven komen, kunnen zó veel voor de jongeren betekenen.

Er wordt gezorgd voor een veilige sfeer waarin leerlingen zichzelf mogen zijn; zich op hun gemak voelen en elkaar beter leren kennen. De coaches stimuleren dat de leerlingen steeds iets meer over zichzelf vertellen. Er wordt een sfeer gecreëerd waarin niks moet, maar alles mag.

Cultuur-educatie​

Samen met een groot netwerk aan creatieve rolmodellen, verzorgt De Positieve Stad ook verschillende cultureel-educatieve programma’s waarbij plezier voorop staat, naast het kennismaken met culturele uitingsvormen, het ontdekken en ontwikkelen van talent, evenals het bevorderen van de verbinding tussen klasgenoten.

Denk hierbij aan velerlei vormen van kunstzinnige, muzikale, kunst- of graffiti workshops.

Bel of mail gerust voor meer informatie en leg samen met De Positieve Stad de basis voor een (nóg) positievere klas!