Klaagmuur

De Positieve Stad werkt aan het realiseren van een gezonde leefomgeving in Parkstad, waarin iedereen kan meedoen. De Nationale Omgevingsvisie schetst hier een beeld voor en wij denken na over de specifieke regionale opgaven.

Wij hebben van Marcia Luyten geleerd dat bewoners van Parkstad na de mijnsluiting terneergeslagen zijn (en merken hier zelf ook het een en ander van). Dit wordt door de generaties heen overgedragen, wat o.a. is te merken aan verbaal geklaag, zonder actie. IBA zocht stadmakers, die kunnen zorgen voor reuring. Wij zijn daar goed in. Samen met kunstenaar Robert Palmen hebben we een heuse klaagmuur gemaakt

Met de klaagmuur leggen we een vergrootglas op een zeer belangrijke opgave. Gedurende Cultura Nova festival hebben we omwonenden en bezoekers aangesproken om mee te denken en mee te doen. Bezoekers hebben hun laatste nutteloze geklaag achtergelaten op de muur en opgeschreven hoe moe ze worden van nutteloos klagen. De klaagmuur was de plek in Heerlen om stilletjes beklag te doen. Ook positieve boodschappen, meningen en goede ideeën voor het stadmaken zijn achtergelaten in de muur.

Middels de reactie van de mensen op de klaagmuur, hebben we exact gezien wat bewoners denken en vinden van Heerlen, en waar nog kansen liggen. De inbreng van bewoners en bezoekers is aan het einde van de week gepresenteerd aan het Rijk.

Natuurlijk is de klaagmuur, in een hufterproof variant, een item voor de toekomstige inrichting van Heerlen.

Mede mogelijk gemaakt door